Ενημέρωση Γονέων

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή και τακτική ενημέρωση των γονέων, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά τους καθηγητές του παιδιού τους.

Προσωπική Επαφή

Οι γονείς ενημερώνονται 4 φορές το χρόνο στο χώρο του φροντιστηρίου όπου μιλούν ξεχωριστά με όλους τους καθηγητές του παιδιού (Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο & Απρίλιο).

Τηλεφωνική Αξιολόγηση

Η επαφή μας με τους γονείς δεν σταματά στις προγραμματισμένες συναντήσεις στο χώρο του φροντιστηρίου, καθώς κάθε δύο μήνες γίνεται ενημέρωση μέσω τηλεφώνου.

Τακτικά Ραντεβού

Εφόσον ο γονέας το επιθυμεί, μπορεί όποτε θέλει να συναντηθεί με τους καθηγητές ή τον διευθυντή κατόπιν συνεννόησης.

Διαγωνίσματα

Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και διεξάγονται εκτός ωραρίων μαθημάτων (τις Κυριακές) στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο σε επίπεδο θεμάτων, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης.

Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι καθηγητές παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα το διαγώνισμα και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων
  • 18 Οκτωβρίου
  • 01, 08, 15, 21, 22 Νοεμβρίου
  • 06, 20 Δεκεμβρίου
  • 17, 31 Ιανουαρίου
  • 14, 28 Φεβρουαρίου
  • 20 Μαρτίου

Διαδραστικός Πίνακας

Ενημερωμένοι καθηγητές στις νέες τεχνολογίες προκαλούν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές εστιάζουν την προσοχή τους, κατανοούν την ύλη και συμμετέχουν στη διδασκαλία. Τα Φροντιστήρια ΝΤΟΝΤΗΣ μετέχουν στις εκπαιδευτικές καινοτομίες. Εντάσσουμε τους μαθητές σε ένα υπερσύγχρονο, δυναμικό διαδραστικό, διδακτικό περιβάλλον. Προσφέρουμε σήμερα αυτό που θα ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία τα επόμενα χρόνια.

  • ανάπτυξη συνδυαστικής και κριτικής σκέψης
  • ενεργή συμμετοχή & συνεργασία
  • λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη
  • ενίσχυση του ενδιαφέροντος

Υποτροφίες

Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει σε πολλές οικογένειες έντονα οικονομικά προβλήματα. Τα Φροντιστήρια ΝΤΟΝΤΗΣ, κατανοώντας τις δύσκολες αυτές συνθήκες, οργανώνουν ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης αυτών των οικογενειών. Με βάση το πρόγραμμα αυτό, παρέχουμε οικονομικές ελαφρύνσεις στα δίδακτρα σε μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ’ Λυκείου.

Αναγνωστήριο

Πρόγραμμα για Μελέτη στο χώρο του Φροντιστηρίου κάθε ημέρα της εβδομάδας. Μελέτη υπό την καθοδήγηση και εποπτεία των καθηγητών μας.