Υπολογισμός Μορίων 2018

Παρακάτω μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με το νέο Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος. Επιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως γραπτό βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Σημαντική Παρατήρηση: Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή.
Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6

  • Ανθρωπιστικές Σπουδές
  • Θετικές Σπουδές
  • Σπ. Οικονομίας & Πληροφορικής
  • ΕΠΑ.Λ.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:


ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:


ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:


ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: