Πρόγραμμα Σπουδών

Στα Φροντιστήρια ΝΤΟΝΤΗΣ συγκροτούνται ομοιογενή τμήματα με καθορισμένο αριθμό ατόμων. Ο διαχωρισμός γίνεται από τον διευθυντή με βάση τα παρακάτω κριτήρια: γενικός βαθμός σχολείου, βαθμοί στα μαθήματα ενδιαφέροντος και βαθμός διαγνωστικών test.
 • Α' Λυκείου
 • Β' Λυκείου
 • Γ' Λυκείου
 • ΕΠΑ.Λ.
Μαθήματα Α' Λυκείου
 • Έκθεση – Λογοτεχνία: 2 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Φυσική: 2 ώρες
 • Χημεία: 2 ώρες
 • Αρχαία: 2 ώρες
 • Γεωμετρία: 2 ώρες
 • Σύνολο: 12 ώρες

Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και μέρος του προτεινόμενου προγράμματος.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα
Καθημερινή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των Ενδοσχολικών Προαγωγικών Εξετάσεων

Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Έκθεση – Λογοτεχνία: 2 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Φυσική Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Σύνολο: 8 ώρες
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
 • Χημεία: 2 ώρες
 • Μαθηματικά: 2 ώρες
 • Φυσική: 2 ώρες
 • Σύνολο: 6 ώρες

Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και μέρος του προτεινόμενου προγράμματος.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Καθημερινή υποστήριξη κατά την διάρκεια των ενδοσχολικών προαγωγικών εξετάσεων.

Ανθρωπιστικών Σπουδών
Υλη Β’ Λυκείου
 • Έκθεση – Λογοτεχνία: 2 ώρες
 • Αρχαία: 4 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Σύνολο: 8 ώρες
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
 • Κοινωνιολογία: 1 ώρα
 • Ιστορία: 1 ώρα
 • Σύνολο: 2 ώρες

Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και μέρος του προτεινόμενου προγράμματος.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Καθημερινή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών προαγωγικών εξετάσεων.

Οικονομικών Σπουδών
Ύλη Β’ Λυκείου
 • Έκθεση – Λογοτεχνία: 2 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Φυσική Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Σύνολο: 8 ώρες
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
 • Μαθηματικά: 2 ώρες
 • ΑΕΠΠ: 2 ώρες
 • ΑΟΘ: 2 ώρες
 • Σύνολο: 6 ώρες

Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και μέρος του προτεινόμενου προγράμματος.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Καθημερινή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών προαγωγικών εξετάσεων.

Επιστήμες Υγείας
Ύλη Β’ Λυκείου
 • Έκθεση – Λογοτεχνία: 2 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Φυσική Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Σύνολο: 8 ώρες
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
 • Βιολόγια: 2 ώρες
 • Χημεία: 2 ώρες
 • Φυσική: 2 ώρες
 • Σύνολο: 6 ώρες

Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και μέρος του προτεινόμενου προγράμματος.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Καθημερινή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών προαγωγικών εξετάσεων.

Θετικών Σπουδών
 • Μαθηματικά: 5 ώρες
 • Φυσική: 4 ώρες
 • Χημεία: 4 ώρες
 • Έκθεση: 3 ώρες
 • Σύνολο: 16 ώρες
Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Αρχαία: 6 ώρες
 • Έκθεση – Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Ιστορία: 2 ώρες
 • Κοινωνιολογία: 2 ώρες
 • Σύνολο: 13 ώρες
Οικονομικών Σπουδών
 • Μαθηματικά: 5 ώρες
 • Α.Ο.Θ.: 3 ώρες
 • Α.Ε.Π.Π.: 3 ώρες
 • Έκθεση – Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Σύνολο: 14 ώρες
Επιστημών Υγείας
 • Βιολογία: 3 ώρες
 • Φυσική: 4 ώρες
 • Χημεία: 4 ώρες
 • ‘Εκθεση – Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Σύνολο: 14 ώρες
Επαγγελματικό Λύκειο
 • Μαθηματικά: 3 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Ειδικότητα 1: 2 ώρες
 • Ειδικότητα 2: 2 ώρες

Ειδικά τμήματα για όλες τις ειδικότητες.