Πρόγραμμα Σπουδών

Στα Φροντιστήρια ΝΤΟΝΤΗΣ συγκροτούνται ομοιογενή τμήματα με καθορισμένο αριθμό ατόμων. Ο διαχωρισμός γίνεται από τον διευθυντή με βάση τα παρακάτω κριτήρια: γενικός βαθμός σχολείου, βαθμοί στα μαθήματα ενδιαφέροντος και βαθμός διαγνωστικών test.
 • Α' Λυκείου
 • Β' Λυκείου
 • Γ' Λυκείου
 • ΕΠΑ.Λ.

Έναρξη Μαθημάτων: 29 Αυγούστου

Μαθήματα Α' Λυκείου
 • Αρχαία: 2 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Φυσική: 2 ώρες
 • Χημεία: 1 ώρα
 • Σύνολο: 9 ώρες

Κύκλοι ενισχυτικών μαθημάτων στη Γεωμετρία.
Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα
Καθημερινή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των Ενδοσχολικών Προαγωγικών Εξετάσεων

Έναρξη Μαθημάτων: 22 Αυγούστου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 3 ώρες
 • Φυσική Προσανατολισμού: 3 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Χημεία: 2 ώρες
 • Φυσική Γενικής: 1 ώρα
 • Σύνολο: 13 ώρες

Στα Μαθηματικά και στη Φυσική Προσανατολισμού προτείνονται 3 ώρες ώστε κατά τη διάρκεια της χρονιάς να γίνει προετοιμασία για τη Γ’ Λυκείου.
Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Καθημερινή υποστήριξη κατά την διάρκεια των ενδοσχολικών προαγωγικών εξετάσεων.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδών
 • Αρχαία: 4 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Ιστορία: 1 ώρα*
 • Λατινικά: 2 ώρες**
 • Σύνολο: 11 ώρες

*Στο μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται η ύλη της Γ’ Λυκείου ως προετοιμασία.
**Στο μάθημα των Λατινικών διδάσκεται η ύλη της Γ’ Λυκείου ως προετοιμασία.
Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Καθημερινή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών προαγωγικών εξετάσεων.

Έναρξη Μαθημάτων: 16 Αυγούστου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
 • Φυσική: 4 ώρες
 • Χημεία: 3 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Επιλογής Μαθηματικά Προσανατολισμού: 5 ώρες
 • Επιλογής Βιολογία Προσανατολισμού: 3 ώρες
 • Σύνολο: 12-17 ώρες

Με τα 3 πρώτα υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού πρέπει να επιλεγεί 1 τουλάχιστον μάθημα επιλογής.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής έως 2 μαθημάτων επιλογής ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν τον μαθητή.

Ντόντης Φροντιστήριο Θεσσαλονίκη Μέσης Εκπαίδευσης Δυτικα Υπολογισμός Μορίων, Πανελλήνιες 2018, Αποτελέσματα Πανελληνίων,Βάσεις,Παλαιότερα θέματα πανελλήνιες,φροντιστήρια θεσσαλονίκης,βαθμοί πανελληνίων
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδών
 • Αρχαία: 5 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Ιστορία: 2 ώρες
 • Επιλογής Λατινικά: 3 ώρες
 • Επιλογής Βιολογία Γ.Π.: 2 ώρες
 • Σύνολο: 11-14 ώρες

Με τα 3 πρώτα υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού πρέπει να επιλεγεί 1 τουλάχιστον μάθημα επιλογής.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής έως 2 μαθημάτων επιλογής ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν τον μαθητή.

Ντόντης Φροντιστήριο Θεσσαλονίκη Μέσης Εκπαίδευσης Δυτικα Υπολογισμός Μορίων, Πανελλήνιες 2018, Αποτελέσματα Πανελληνίων,Βάσεις,Παλαιότερα θέματα πανελλήνιες,φροντιστήρια θεσσαλονίκης,βαθμοί πανελληνίων
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομικών & Πληροφορικής
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 5 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Α.Ε.Π.Π.: 3 ώρες
 • Επιλογής Α.Ο.Θ.: 2 ώρες
 • Επιλογής Βιολογία Γ.Π.: 2 ώρες
 • Σύνολο: 12-14 ώρες

Με τα 3 πρώτα υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού πρέπει να επιλεγεί 1 τουλάχιστον μάθημα επιλογής.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής έως 2 μαθημάτων επιλογής ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν τον μαθητή.

Ντόντης Φροντιστήριο Θεσσαλονίκη Μέσης Εκπαίδευσης Δυτικα Υπολογισμός Μορίων, Πανελλήνιες 2018, Αποτελέσματα Πανελληνίων,Βάσεις,Παλαιότερα θέματα πανελλήνιες,φροντιστήρια θεσσαλονίκης,βαθμοί πανελληνίων
Ντόντης Φροντιστήριο Θεσσαλονίκη Μέσης Εκπαίδευσης Δυτικα Υπολογισμός Μορίων, Πανελλήνιες 2018, Αποτελέσματα Πανελληνίων,Βάσεις,Παλαιότερα θέματα πανελλήνιες,φροντιστήρια θεσσαλονίκης,βαθμοί πανελληνίωνΝτόντης Φροντιστήριο Θεσσαλονίκη Μέσης Εκπαίδευσης Δυτικα Υπολογισμός Μορίων, Πανελλήνιες 2018, Αποτελέσματα Πανελληνίων,Βάσεις,Παλαιότερα θέματα πανελλήνιες,φροντιστήρια θεσσαλονίκης,βαθμοί πανελληνίων
Επαγγελματικό Λύκειο
 • Μαθηματικά: 3 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Ειδικότητα 1: 2 ώρες
 • Ειδικότητα 2: 2 ώρες

Ειδικά τμήματα για όλες τις ειδικότητες.